Oherwydd Covid-19 mae’r holl gyfarfodydd bellach yn cael eu cynnal gan ddefnyddio Zoom. Am wybodaeth i ymuno, cysylltwch â’r ysgrifennydd.

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Bro Garmon.

Mae Cyngor Cymuned Bro Garmon yn cynrychioli’r ardal o gwmpas pentrefi Nebo, Capel Garmon a Melin-y-Coed.

Mae’r wefan yma wedi ei ymsefydlu gan y cyngor ar gyfer rhoi gwbodaeth am waith y cyngor, digwyddiadau yn yr ardal, a gwybodaeth cyffredinol am Fro Garmon.

Cynghorwyr

Cynghorwyr

Pwy ydy eich cynghorwyr?

Cyfnodion

Cyfnodion

Cyfnodion y Cyngor Cymuned.

Ardal

Ardal

Gwybodaeth am yr ardal Bro Garmon.

Newyddion

Newyddion

Newyddion am Bro Garmon.

Due to Covid-19 all meetings are now being held using Zoom. For information to join contact the secretary.

Welcome to the Bro Garmon Community Council website.

The Bro Garmon Community Council represents the area around the villages of Nebo, Capel Garmon and Melin-y-Coed.

This web-site has been set up by the council to provide information about the work of the council, events in the area, and general information about Bro Garmon.

Councillors

Councillors

Find out about your councillors.

Minutes

Minutes

Community Council minutes.

Local Area

Local Area

About the area around Bro Garmon.

News

News

News from Bro Garmon.